ไปเที่ยวโอชูกัน

เมืองโอชู คืออะไร

เทศกาลฮิดาคะฮิบูเซะ
เทศกาลฮิดาคะฮิบูเซะ

เมืองโอชูเกิดจากการรวมตัวกันของ5เมืองเล็กๆ (มิซึซาว่า, เอซาชิ, มาเอะซาว่า, อิซาว่า และโคโรโมกาว่า) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2006 เมืองโอชู มีแม่น้ำไหลผ่านใจกลางเมือง ทางตะวันตกของแม่น้ำมีลมอิซาว่าผ่านและแยกไปเป็นแม่น้ำอิซาว่า ท่านอาจเห็นบ้านเรือนตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วภูมิภาคนี้ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยน้ำและความเขียวขจีของต้นไม้ ส่วนทางทิศตะวันออกของแม่น้ำคิตาคามิ เป็นเขตชนบทกว้างยาวไปถึงภูเขาคิตาคามิ สุดทิศตะวันออกของโอชู จะมีเนินทาเนยาม่า และ อาบาระยาม่า ซึ่งทั่วทั้งภาคนี้จะมีแต่ความเขียวขจี

วีดีโอโปรโมท การท่องเที่ยวในเมืองโอชู (จัดทำโดยเมืองโอชู) ทัวร์โอชู~สถานที่ท่องเที่ยวเเละงานเทศกาลจิตรกรรมใน 4 ฤดู

สินค้าของเมืองโอชู

งานศิลปะและงานฝีมือ

นัมบุเทคคิ (กาเเละภาชนะที่ทำจากเหล็กหล่อของตระกูลนัมบุ)

นัมบุเทคคิ (กาเเละภาชนะที่ทำจากเหล็กหล่อของตระกูลนัมบุ)
นัมบุเทคคิ (กาเเละภาชนะที่ทำจากเหล็กหล่อของตระกูลนัมบุ)

การหล่อเหล็กเริ่มในสมัยทองของโอชู-ฟูจิวาระ พวกเขาได้รักษาการหล่อหลอมเหล็กแบบนี้ไว้ตั้งแต่ยุคเอโดะและเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม และเมืองโอชูได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิต

<สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมการค้าศิลปะเหล็กหล่อมิซึซาว่า (โทร 0197-24-1551)>

อิวายาโด ทันซุ(ตู้มีลิ้นชักอิวายาโด)

อิวายาโด ทันซุ(ตู้มีลิ้นชักอิวายาโด)
อิวายาโด ทันซุ(ตู้มีลิ้นชักอิวายาโด)

ขุนนางคิโยฮิรา ฟูจิวาระ (ต้นตระกูลฟูจิวาระ)ได้สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมนี้ โดยที่อุตสาหกรรมนี้ใช้ไม้ที่มีคุณภาพดีที่ชื่อว่า เคยาคิและแลคเกอร์คุณภาพสูง ตลอดจนการประกอบด้วยส่วนที่ทำจากโลหะด้วยมืออย่างประณีต

<สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมการค้าตู้มีลิ้นชักอิวายาโด) (โทร 0197-35-0275)>

สินค้าทางเกษตรกรรมเเละปศุสัตว์

เนื้อวัวมาเอะซาว่า, เนื้อวัวโอชูอิวาเตะ

เนื้อวัวมาเอะซาว่า, เนื้อวัวโอชูอิวาเตะ
เนื้อวัวมาเอะซาว่า, เนื้อวัวโอชูอิวาเตะ

ข้าวและแอปเปิ้ล

ข้าวและแอปเปิ้ล
ข้าวและแอปเปิ้ล

อาหารและของฝาก

อังคาเคะอุด้ง (เส้นอุด้งในซอสข้น)

โอชูฮัตโตะ(ซุปเกี๊ยว)

อิวายาโด โยกัง(เจลลี่หวานจากถั่วอะซูกิจากเมืองอิวายาโดะ)

ชาฮาโตมุกิ

อังคาเคะอุด้ง (เส้นอุด้งในซอสข้น)
อังคาเคะอุด้ง (เส้นอุด้งในซอสข้น)
อิวายาโด โยกัง(เจลลี่หวานจากถั่วอะซูกิจากเมืองอิวายาโดะ)
อิวายาโด โยกัง
ชาฮาโตมุกิ
ชาฮาโตมุกิ

“นี่คือรสแท้ของโอชู”(ผลิตจากเมืองโอชู)

จะไปเมืองโอชูได้ทางใดบ้าง

โดยรถไฟชิงกันเซ็น(รถไฟความเร็วสูง)

จากสถานีโตเกียวถึงสถานีมิซึซาว่า-เอซาชิ

โดยใช้รถไฟความเร็วสูงสายโทโฮคุเป็น 2 ชั่วโมง 21 นาที

จากสถานีนาโกยาถึงสถานีมิซึซาว่า-เอซาชิ

โดยใช้รถไฟด่วนสายโทไคโด-โทโฮคุ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 5 นาที

จากสถานีโอซาก้าถึงสถานีมิซึซาว่า-เอซาชิ

โดยใช้รถไฟด่วนโทไคโด-โทโฮคุ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 4 นาที

จากสถานีซับโปโรถึงมิซึซาว่า-เอซาชิ

รถไฟด่วน, ฮอกไกโด, ชินคันเซ็นตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ชั่วโมง 55 นาที

โดยทางรถยนต์

จากจุดเชื่อมอูราวะ ไปออกที่ทางออกมิซึซาว่า

ระยะทาง 444.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 37 นาที

จากจุดเชื่อมเซ็นได-มิยากิ ไปออกที่ทางออกมิซึซาว่า

ระยะทาง 116.9 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที

จากจุดเชื่อมโมริโอกะ ไปออกที่ทางออกมิซึซาว่า

ระยะทาง 62.8 กิโลเมตร ใช้เวลา 38 นาที

จากจุดเชื่อมอาคิตะ-ชูโอ ไปออกที่ทางออกมิซึซาว่า

ระยะทาง 126.2 กิโลเมตร ใช้เวลา1 ชั่วโมง 42 นาทีโดยเครื่องบิน

จากสนามบินนานาชาติเมืองซับโปโร(นิวชิโตเซะ)ไปสนามบินฮานะมากิ

โดย JAL ใช้เวลา60นาที

จากนาโกย่าสนามบินนไปสนามบินฮานะมากิ

โดย FDA /JAL ใช้เวลา 1 ชม. 10นาที

ากสถานีโอซาก้า(อิตามิ)ไปสนามบินฮานามากิ

โดย JAL ใช้เวลา 1 ชม. 20นาที

จากสนามบินโกเบไปยังสนามบินฮานามากิ

โดย FDA /JAL ใช้เวลา 1 ชม. 25นาที

จากสนามบินฟุกุโอกะไปยังสนามบินฮานามากิ

โดย JAL ใช้เวลา 1 ชม. 50นาที

สถานีมิซูซาวะ
สถานีมิซูซาวะ