สอบถามข้อมูล

สมาคมการท่องเที่ยวและสินค้าของเมืองโอชู

1-1 Nichi-machi, Mizusawa, Oshu-shi, Iwate Prefecture 023-0816

เบอร์โทรศัพท์:+81-197-22-7800

kankou@catv-mic.ne.jp

สาขาเอซาชิ

3-1-27 Toyota-cho, Esashi, Oshu-shi, Iwate Prefecture 023-1104

เบอร์โทรศัพท์:+81-197-31-1611

สาขามาเอะซาว่า(อยู่ในหอการค้าและอุตสาหกรรมมาเอะซาว่า)

71 Nanoka-machi-ura, Maesawa, Oshu-shi, Iwate Prefecture 029-4208

โทรศัพท์: +81-197-56-2105

สาขาอิซาว่า (อยู่ในศูนย์ข้อมูลอิซาว่ามารุโกโตะ)

139 Aza Kamidobashi, Wakayanagi, Isawa, Oshu-shi, Iwate Prefecture 023-0403

โทรศัพท์/แฟกซ์: +81-197-46-0360

isawa-k@eins.rnac.ne.jp

สาขาโคโรโมกาว่า (เรคิชิ ฟุเรไอคัง)

60-18 Hinata, Koromogawa, Oshu-shi, Iwate Prefecture 029-4421

เบอร์โทรศัพท์: +81-197-52-3750